Udzielę wszelkiej pomocy w pisaniu prac z nauk ekonomicznych, przede wszystkim prace z samej ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów oraz bankowości.

Pisanie prac licencjackich i magisterskich to kolejne trudne wyzwanie, z jakim musi się zmierzyć student po zadaniu egzaminów.

Napisanie pracy dyplomowej, dla kogoś, kto nigdy wcześniej takiej pracy nie pisał jest zadaniem trudnym. Prace semestralne i zaliczeniowe z reguły mają dosyć luźną formę i nie do końca odpowiadają wymaganiom, jakie powinna spełniać praca dyplomowa. Często nie wiadomo nawet, jak taką pracę zacząć. Już stworzenie prawidłowego spisu treści, może nastręczać niemałe trudności, do tego dochodzi oszacowanie wielkości i ilości rozdziałów oraz zdobycie wartościowej literatury. Po tych wstępnych problemach pozostaje już, tylko usiąść do komputera i zacząć pisać. Tutaj pojawiają się nowe wyzwania. W jaki sposób przechytrzyć Worda, który w żaden sposób nie chce ustawić tekstu tak, żeby nam odpowiadało? Rodzaj czcionki i wielkość liter jest stosunkowo łatwo ustawić, ale jak ustawić ten przypis na dole i do czego służą style? Ponadto, do tego dochodzi problem, że niby wszystko jasne, ale jak to właściwie napisać?

Wychodzę więc naprzeciw tym trudnościom i oferuję profesjonalną pomoc w pisaniu prac. Specjalizuję się zarówno w pisaniu prac licencjackich, magisterskich, jak również w pisaniu referatów i prac zaliczeniowych. Moje teksty spełniają standardy edytorskie oraz wymogi dotyczące praw intelektualnych i antyplagiatu. Prace są pisane od podstaw, w oparciu o literaturę naukową najnowszych roczników. Dzięki termu, mają one unikatowy charakter i niepowtarzalny.

Wykonam dla Państwa pracę z zakresu nauk ekonomicznych:

  • prace magisterskie,
  • prace licencjackie,
  • prace inżynierskie,
  • prace zaliczeniowe,
  • biznes plany,
  • referaty,
  • projekty,
  • inne w zależności od potrzeb.

Przez cały okres pisania pracy zapewniam stały kontakt do momentu obrony, liczę również na wskazówki i sugestie, dzięki czemu łatwiej będzie się dopasować do wymagań promotora.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego, znajdującego się po prawej stronie.

Rozbieżność teorii i praktyki ekonomii

Ekonomia jest tą dziedziną nauki, która dotyczy wszystkich bez względu na sytuację w jakiej się znajdują i jakie zajęcie wykonują, jest tak dlatego, że mechanizmy rynkowe odbiją się w większym lub mniejszym stopniu na stopie życiowej zwykłych „zjadaczy chleba”.

Nauki ekonomiczne są niezwykle ciekawą płaszczyzną. Mechanizmy funkcjonowania rynków, gra popytu i podaży to kwestie bardzo istotne dla gospodarek. Życie społeczno–ekonomiczne pokazuje jednak, że teoria jest znacznie oderwana od praktycznych zjawisk, jakie pojawiają się na rynkach krajowych i globalnych.

Dla wielu jednak ekonomia kojarzy się dość jednoznacznie, z naukami akademickimi. Z tej dziedziny nauki wywodzą się, także inne, takie jak zarządzanie, marketing, finanse, ekonometria, która jest połączeniem ekonomii i matematyki oraz wiele innych. Z tego wynika, również popularność ekonomicznych kierunków studiów. Niemal każda uczelnia w swojej ofercie edukacyjnej posiada takie kierunki. Oczywiście wiele z nich zyskuje różny profil w zależności od specyfiki samej uczelni. Często ekonomia przybiera formę nieco bardziej społeczną, innym razem jest ukierunkowana pod agrobiznes, lub zagadnienia globalne.

W tym mętliku form, treści, wyobrażeń oderwania teorii od praktyki, student często stają przed dylematem połączenia jak dokonać połączenia tych dwóch płaszczyzn, które dla wielu są za bardzo spolaryzowane i oderwane od zwykłego życia gospodarczego by je łączyć. Okazuje się to być szczególnie trudne w chwili, gdy student na ostatnim etapie studiów jest zobowiązany napisać pracę licencjacką, czy magisterską. Student wzbogacony wiedzą teoretyczną nie zawsze posiada umiejętności przełożenia tej wiedzy na praktykę, a tego przede wszystkim wymaga się od studentów w pracach dyplomowych. Dlatego też z pomocą przychodzą doświadczeni redaktorzy, którzy udzielają profesjonalnych podczas pisania prac, a także przyjmują zlecenia napisania ich od postaw. Pisanie prac z ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, czy bankowości przez osoby, które zajmują się tym zawodowo jest zapewnieniem profesjonalnego połączenia zagadnień teoretycznych i praktycznych dzięki czemu student zyskuje pewność, że jego praca jest na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym jak i stylistycznym. Przełożenie teorii na praktykę jest niezwykle trudne zwłaszcza w takich dziedzinach nauk, gdzie koncepcje teoretyczne w sposób znaczny odbiegają od empirii.