Rozbieżność teorii i praktyki ekonomii

Ekonomia jest tą dziedziną nauki, która dotyczy wszystkich bez względu na sytuację w jakiej się znajdują i jakie zajęcie wykonują, jest tak dlatego, że mechanizmy rynkowe odbiją się w większym lub mniejszym stopniu na stopie życiowej zwykłych „zjadaczy chleba”.

Nauki ekonomiczne są niezwykle ciekawą płaszczyzną. Mechanizmy funkcjonowania rynków, gra popytu i podaży to kwestie bardzo istotne dla gospodarek. Życie społeczno–ekonomiczne pokazuje jednak, że teoria jest znacznie oderwana od praktycznych zjawisk, jakie pojawiają się na rynkach krajowych i globalnych.

Dla wielu jednak ekonomia kojarzy się dość jednoznacznie, z naukami akademickimi. Z tej dziedziny nauki wywodzą się, także inne, takie jak zarządzanie, marketing, finanse, ekonometria, która jest połączeniem ekonomii i matematyki oraz wiele innych. Z tego wynika, również popularność ekonomicznych kierunków studiów. Niemal każda uczelnia w swojej ofercie edukacyjnej posiada takie kierunki. Oczywiście wiele z nich zyskuje różny profil w zależności od specyfiki samej uczelni. Często ekonomia przybiera formę nieco bardziej społeczną, innym razem jest ukierunkowana pod agrobiznes, lub zagadnienia globalne.

W tym mętliku form, treści, wyobrażeń oderwania teorii od praktyki, student często stają przed dylematem połączenia jak dokonać połączenia tych dwóch płaszczyzn, które dla wielu są za bardzo spolaryzowane i oderwane od zwykłego życia gospodarczego by je łączyć. Okazuje się to być szczególnie trudne w chwili, gdy student na ostatnim etapie studiów jest zobowiązany napisać pracę licencjacką, czy magisterską. Student wzbogacony wiedzą teoretyczną nie zawsze posiada umiejętności przełożenia tej wiedzy na praktykę, a tego przede wszystkim wymaga się od studentów w pracach dyplomowych. Dlatego też z pomocą przychodzą doświadczeni redaktorzy, którzy udzielają profesjonalnych podczas pisania prac, a także przyjmują zlecenia napisania ich od postaw. Pisanie prac z ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, czy bankowości przez osoby, które zajmują się tym zawodowo jest zapewnieniem profesjonalnego połączenia zagadnień teoretycznych i praktycznych dzięki czemu student zyskuje pewność, że jego praca jest na najwyższym poziomie zarówno pod względem merytorycznym jak i stylistycznym. Przełożenie teorii na praktykę jest niezwykle trudne zwłaszcza w takich dziedzinach nauk, gdzie koncepcje teoretyczne w sposób znaczny odbiegają od empirii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>